Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 02.12.2014

Commissie leefmilieu bespreekt IHD en PAS

Op 2 december vond in de commissie leefmilieu een hoorzitting plaats over de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) die opgelegd worden door de Europese Unie aan haar lidstaten. Kort samengevat gaat het over maatregelen die bepaalde zones moeten vrijwaren waar beschermde habitattypes in leven.

De commissie werd mee gevolgd door 10-tallen geïnteresseerden en belanghebbenden. Een groot deel onder hen droeg daarbij wat leek op een scoutsdas. Die das was geen uiting van hun sy

Iedereen in deze discussie hecht veel belang aan de natuurlijke omgeving, ook ik. Maar alles heeft zijn grenzen. En de grens die in dit dossier getrokken moet worden is die van de economische leefbaarheid van landbouwbedrijven. Door de maatregelen die lidstaten moeten treffen om de IHD te realiseren zijn veel landbouwbedrijven bedreigd. Zo hebben een groot aantal landbouwbedrijven – vooral veehouderijen – reeds vernomen dat ze geen nieuwe vergunning meer zullen krijgen in de toekomst. Dat is uiteraard niet realistisch en weegt te veel op de bedrijven die het nu al moeilijk hebben door allerlei crisissen.