Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 22.06.2017

Commissie landbouw dd. 21 juni (deel 2)

Hot topic van de week is de aanhoudende droogte in ons land en het daarmee gepaard gaande watertekort. Ook in het Vlaams Parlement werd er gisteren duchtig over gedebatteerd. In de commissie landbouw van het Vlaams Parlement stonden gisteren ook nog andere zaken op de agenda, waaronder de erkenning van de nachtvorst van mei als landbouwramp, alsook de toekomst van de varkenshouderij in Vlaanderen en de Vlaamse veebezetting. Achteraf volgde nog een briefing van de minister over de recentste Europese landbouwraad. In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement ging het ook even over antibioticaresistentie in de veeteelt.

Midden april berichtte ik nog over het feit dat 1/3e van de Vlaamse varkensboeren sceptisch is over de toekomst van het eigen bedrijf en de sector in het algemeen (klik hier). Maar stilaan kruipt de (Vlaamse) varkenssector uit haar dal. Het is voor ons allen positief dat de varkenshouderij eindelijk licht aan het eind van de tunnel ziet, al zal dat niet voor ieder bedrijf op hetzelfde moment komen. In de vleesvarkenshouderij zal men nog wat langer op de tanden moeten bijten.

Exportopportuniteiten varkenssector

Ondanks de forse heropleving van de markt lijken de meeste Vlaamse varkenshouders de crisis nog niet vergeten. Dat blijkt uit de vele contacten die ik dagelijks onderhoud met varkenshouders. In de commissie landbouw vroeg ik de minister naar de vooruitzichten qua exportopportuniteiten voor onze varkenssector. Zij gaf aan dat de focus voornamelijk op China en Vietnam ligt, maar dat de lijst van landen lang is. Dat stemde me gerust want een tweede Ruslandscenario – waarbij alle eieren in één mandje gelegd worden – moet te allen prijze vermeden worden.

Wordt nachtvorst erkend als ramp?

In de nacht van 19 op 20 april vond een uitzonderlijk late nachtvorst plaats in ons land met grote schade aan tal van bloesems tot gevolg. Al snel werd de procedure opgestart om na te gaan of sprake is van een landbouwramp. Het advies van het KMI stelde dat er sprake was van uitzonderlijke nachtvorst in 226 steden en gemeenten. 114 van die gemeenten hebben intussen gecommuniceerd dat er sprake was van landbouwschade.

In het verleden werd nachtvorst nog maar één keer erkend als landbouwramp, met name in de winter van 1985-1986. Net als toen omvatte de KMI-lijst niet alle steden en gemeenten die aangegeven hadden dat er sprake was van landbouwschade. Toen besliste de federale regering om de lijst uit te breiden en ook tegemoet te komen aan geleden landbouwschade in gemeenten die niet op de lijst stonden. Als aan alle voorwaarden voldaan wordt om te spreken van een landbouwramp, zal de minister dezelfde maatregel als in 1986 voorstellen aan de voltallige Vlaamse Regering.

N-VA valt landbouwmodel aan

Rond de vraag om uitleg van collega Jelle Engelbosch (N-VA) in de commissie landbouw ontstond een stevige discussie. In zijn betoog trekken hij en zijn partij in vraag of onze historische veestapel geen plaats zou moeten maken voor kleinschaligere productie: “Moeten wij naar de toekomst, in Vlaanderen, nog zo blijven produceren? (…) Boeren worden er duidelijk niet beter van want hij kan zonder ondersteuning duidelijk niet overleven,” aldus Jelle Engelbosch.

Mijn Open Vld-collega Herman De Croo diende de vraagsteller meteen van antwoord: “Er is iets wat u duidelijk niet paait en waar u van af wilt.” Andere collega-parlementsleden traden Herman bij en wezen collega Engelbosch op het feit dat hij zelf nog mee de resolutie schaalvergroting ondertekende. Wat mij betreft is het duidelijk: onze historische veestapel moet beschermd blijven en zoals ik al vaker aangaf: schaalvergroting, korte keten, familiale landbouw zijn perfect complementair. Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten en op dat vlak is er een evenwichtige beleidsnota in Vlaanderen.

Antibioticaresistentie in de veeteelt

De drukke landbouwdag in het Vlaams Parlement sloot uiteindelijk nog af met een debat over de antibioticaresistentie in de veeteelt. Collega Vermeulen (N-VA) vroeg er de minister van landbouw of ze voldoende vertrouwen heeft in de federale aanpak van die problematiek. In mijn tussenkomst gaf ik aan dat we het volste vertrouwen kunnen hebben in federaal minister van Volksgezondheid De Block. Op Vlaams niveau moeten we vooral inzetten op onderzoek en sensibilisering van de dierenartsen. De minister gaf aan dat ze mij volledig volgt in die redenering en neemt mijn advies mee in haar beleidsplannen.

Hieronder kan je de mijn tussenkomsten in de commissie landbouw en in de plenaire vergadering herbekijken: