Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 22.03.2019

Commissie landbouw 20 maart

Op woensdag 20 maart was er tijdens de commissie landbouw een hoorzitting over duurzaam en betaalbaar produceren van gezond voedsel met externe sprekers Joris Relaes (administrateur-generaal ILVO) en Jeroen Watté (medewerker van de Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw (Wervel)) en Benny Vandevelde, landbouwer. Het werd een hoorzitting met ‘mixed emotions’.

Vooral de stellinginname van de heer Benny Vandevelde bezorgden me die gemengde gevoelens. Enerzijds vond ik het een gemiste kans omdat er soms polariserend stelling werd ingenomen met een ‘wij tegen zij’-verhaal. De schuld steken op de intensieve veehouderij of het importeren van soja, zonder melding te maken van ons actieplan alternatieve eiwitten, is te kort door de bocht. Ik geloof heel zeker in het model dat voorgesteld werd door de heer Benny Vandevelde: complementair, maar niet als enig model om de landbouwtoekomst in te gaan. Ik vond dit persoonlijk een gemiste kans om samen een ‘en-en’-verhaal te brengen dat aansluit bij de nood aan schaalverandering om de leefbaarheid van onze Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven te verhogen.  Anderzijds kon ik me aansluiten bij de stelling van ILVO dat vooral inzet op ‘systeemdenken’ en duurzame landbouw die voor een hogere toegevoegde waarde voor de boer zorgt, zoals korte keten en zelfoogstboerderijen. Bij het systeemdenken is het de bedoeling om voor het onderzoek alles in kaart te brengen en alle links en aspecten koppelen op zowel economisch, sociaal als economisch vlak.

ILVO is tevens zeer actief in het zoeken naar technologische innovatie, bvb om via aanpassingen van het voederpatroon de uitstoot bij runderen met een derde te verminderen. Waar we kunnen kiezen voor andere in plaats van minder landbouw en een beter klimaat, lijkt de uitdaging duidelijk. Die gaat ILVO actief aan.

De volledige hoorzitting kan je hier zien, mijn drie tussenkomsten vind je vanaf volgende tijdstippen: 01:05:13, 02:02:07 en 02:14:07:
https://youtu.be/W_h7MBR6frM