Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 01.02.2019

Carry back-regeling voor landbouwers goedgekeurd

Op donderdag 31 januari heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de carry back-regeling voor landbouw goedgekeurd.

Ik ben hier heel blij mee, en de boeren wellicht nog meer! Vanuit Open Vld waren we al jaren vragende partij voor de carry back-regeling. De invoering stond op onze vraag ingeschreven in het regeerakkoord van de vorige regering Di Rupo, maar bleef ondanks herhaaldelijk aandringen dode letter. Onder impuls van minister van Financiƫn Alexander De Croo werd het wetontwerp eindelijk goedgekeurd.

De carry back-regeling is een belangrijke sociale maatregel om boeren tegen zwaar inkomensverlies ten gevolge van slecht weer te beschermen en hun toch de mogelijkheid te geven om in hun bedrijf te blijven investeren. Voortaan zullen onze boeren hun fiscale verliezen kunnen doorrekenen op de drie voorgaande boekjaren en zo een deel van hun reeds betaalde belastingen kunnen terugvorderen De regeling wordt van kracht vanaf aanslagjaar 2019.
Concreet zal dus al rekening gehouden worden met ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018.