Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 23.12.2016

Budget 2017 in gemeenteraad goedgekeurd

Gisterenavond vond de laatste Stadense gemeenteraad voor 2016 plaats. Traditioneel staat op de agenda van de laatste gemeenteraad van het jaar ook het budget van het komende jaar. Aan de raadsleden werden gisteren dan ook de plannen en beleidsaccenten voor 2017 toegelicht. Na de bespreking ervan werden de plannen van het gemeentebestuur door een meerderheid van de gemeenteraadsleden goedgekeurd.

Zowel in 2014 als in 2015 ging het gemeentebestuur na de laatste gemeenteraad van dat jaar met kopzorgen naar huis nadat eerder op de avond het budget voor het daaropvolgende jaar niet goedgekeurd werd door een meerderheid van de raadsleden. De politieke onzekerheid die daaruit voortvloeide hield de inwoners niet alleen in de ban, ze hadden ook duidelijke financiële implicaties voor de gemeentekas. Uit berekeningen kon opgemaakt worden dat de politieke impasse de Stadenaars minstens een half miljoen euro heeft gekost, geld dat uiteraard beter besteed kon worden (zie video).

Afgeworpen juk

Gisteren konden de coalitiepartners N-VA, Open Vld en sp.a alvast met een gerust gemoed naar de gemeenteraad. Nadat Gwendolyn Vandermeersch in september de overstap maakte van CD&V naar Open Vld herbevestigde de coalitie haar meerderheid en kon Staden eindelijk het juk van de politieke impasse van zich afwerpen. Dat resulteerde gisterenavond dan ook in een goedgekeurd budget voor het jaar 2017, wat ervoor zorgt dat we onze plannen voor 2017 eindelijk kunnen uitvoeren zoals een goed bestuur dit vereist.

Steeds gedreven vooruit

Maar wat staat er nu allemaal in dat budget voor 2017? In de meerjarenplanning (2014-2019) van het gemeentebestuur werden een aantal noodzakelijke investeringsprojecten aangekondigd. Sommige daarvan werden in de voorbije vier jaar gerealiseerd, andere zijn in de finale fase van realisatie. In 2017 investeert het gemeentebestuur bijkomend 6,7 miljoen euro in de gemeente:

– Begin 2017 start de bouw van het nieuwe administratief centrum en dienstencentrum, waar alle gemeentelijke en OCMW-diensten alsook het dienstencentrum worden in ondergebracht.

6

Rustpark aan stationssite Staden

– Begin 2017 starten de herinrichtingswerken aan de noordelijke zone van de stationssite in Staden, waar vroeger het recyclagepark gehuisvest was. De aanpassingen moeten door het groen karakter van de huidige begraafplaats een rustpark maken waar mensen waardig afscheid kunnen nemen van geliefden.

– In september 2017 starten dan weer de werken aan de site Tiendenberg (Westrozebeke) waar een nieuwe voetbalkantine, buitenschoolse kinderopvang en polyvalente ruimte ontwikkeld zullen worden.

– Eind 2017 wordt de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in de Ieperstraat gefinaliseerd, waarvan de werken reeds dit jaar gestart zijn.

– Het gemeentebestuur start ook renovatiewerken aan de voormalige conciërgewoning in de Ieperstraat om er de buitenschoolse kinderopvang (vanaf september 2017) in onder te brengen.

– Ook nieuw in 2017 is de opstart van kleuteronderwijs in de gemeenteschool Staden (vanaf september), waardoor het gemeentebestuur een totaalaanbod op vlak van onderwijs kan aanbieden.

Daarnaast investeert het gemeentebestuur ook nog in bijkomende AED-toestellen, worden speelpleinen geheroriënteerd, verouderde speeltoestellen vervangen, diverse landbouwwegen hersteld, nieuw meubilair in zaal Zonneheem (ONK), een openbare parking in de Spanjestraat (ONK), de vergroening van het Stadens dorpscentrum, de heraanleg van de Moermansweg en Krommenbosweg (WRB). Ook de wegenwerken in het centrum van Staden gaan hun laatste fase in (Ieperstraat van het kruispunt met de Vredestraat, tot de Hospitaalstraat).

Uiteraard zijn dit maar enkele van de vele projecten die het gemeentebestuur voorziet en zal elke inwoner de gemeente het komende jaar zien evolueren naar een nog mooier, nog efficiënter en nog dynamischer Staden.

Meer info: www.staden.be

acdc

Nieuw administratief centrum & dienstencentrum

00085-3d-2015-09-02-1

Nieuwe brandweerkazerne