Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 11.01.2018

Brede en betaalbare weersverzekering dichtbij!

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement opende ik gisteren andermaal het debat over een brede en betaalbare weersverzekering voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Uit het antwoord van minister Schauvliege van gisteren blijkt dat er werk gemaakt wordt van een finaal voorstel dat aan de Vlaamse Regering zal voorgelegd worden. Zeer goed nieuws voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector!

Vorige week brachten we nog verslag uit over de stand van zaken van de schadedossiers uit 2016. De dossiers van de getroffen landbouwers zullen pas meer dan twee jaar na de dramatische weersfenomenen allemaal afgehandeld (en uitbetaald) zijn. +/- 97% van de schadedossiers komen van land- of tuinbouwers. Een reden te meer dus om die brede en betaalbare weersverzekering voor de sector te realiseren.

Gisteren bleek dus dat de Vlaamse Regering nog nooit zo dicht was bij het realiseren van die weersverzekering en dat het herhaaldelijk aandringen van mezelf en mijn partij de zaken echt in beweging hebben gebracht.

Hieronder kan u alvast het integrale debat herbekijken, alsook een aansluitend interview voor Open Vld.