Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 26.03.2018

Bijkomend bodemonderzoek moet inwoners Staden geruststellen

Persbericht gemeentebestuur Staden

Vandaag ontvangen inwoners van Staden een brief om hen te informeren over een bijkomend bodemonderzoek dat uitgevoerd wordt op vraag van het gemeentebestuur, Aquafin en een aantal andere instanties die de afgelopen jaren hebben meegewerkt aan het rioleringsproject in hun straat. De resultaten van het eerste onderzoek gaven aan dat er verhoogde concentraties van zware metalen aanwezig zijn in de aanvulgrond die tijdens de werken is aangevoerd. Burgemeester Francesco Vanderjeugd: “Er is niet meteen een reden tot paniek, maar we laten bijkomende onderzoeken en boringen uitvoeren om eventuele risico’s te kennen. Als gemeentebestuur zijn we hier graag heel transparant over. Daarom informeren we iedereen vandaag al per brief. Als er een probleem is, pakken we het onmiddellijk correct en efficiënt aan. En uiteraard zullen we ook over het vervolg communiceren.”

Tussen 2015 en 2017 werden in het centrum van Staden werken uitgevoerd om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Nadien zijn ook de wegen vernieuwd. Aannemer RTS uit Zedelgem werd door een openbare aanbestedingsprocedure aangesteld om deze werken uit te voeren. Op vraag van het gemeentebestuur, Aquafin, Infrax, Studiebureau Snoeck & Partners en het agentschap Wegen & Verkeer werden onder toezicht van OVAM (de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest) de eerste controlemetingen uitgevoerd. De resultaten tonen aan dat er op sommige plaatsen een verhoogde concentratie van zware metalen (zink en koper) gevonden werd. De normen liggen hiervoor vast in het bodemdecreet. Belangrijk om weten is onder andere of de waargenomen concentraties zich verder kunnen verspreiden, bijvoorbeeld via het grondwater. Verdere onderzoeken zullen hier uitsluitsel over geven.

Volksgezondheid staat voorop

In het eerste rapport stelt OVAM dat het risico voor de bevolking ‘zeer onwaarschijnlijk’ is. Francesco Vanderjeugd: “Toch willen we absolute zekerheid. De volksgezondheid moet onze eerste prioriteit blijven. Ik weet dat zowel het gemeentebestuur, als alle betrokken opdrachtgevers deze riolerings- en wegeniswerken correct hebben opgevolgd. Het is trouwens op hun vraag dat de testen voor de bodemkwaliteit zijn uitgevoerd.”

De aanvulgronden waarvan sprake, werden gebruikt in de Carninstraat, Statiestraat, Ieperstraat, Vredestraat en een gedeelte van de Kleine Veldstraat. Aan alle bewoners en eigenaars van de gebouwen en gronden stuurt het gemeentebestuur daarom een brief. De betrokkenen kunnen terecht op een speciaal telefoonnummer (03 450 45 45-Aquafin) en e-mailadres (ruimte@staden.be) als ze bijkomende vragen hebben.

“Alle mogelijke opvolgingsacties die uit het nieuwe rapport komen, nemen we zeer ter harte. Zelfs als zou blijken dat de aanvulgronden moeten afgegraven en vervangen worden. Maar we bekijken eerst wat het aanvullende bodemrapport zegt”, aldus nog de burgemeester.

Drinkwater blijft OK

Iets waar iedereen wellicht meteen aan denkt, is ons drinkwater. Het leidingwater blijft veilig en gezond. Dat wordt aangevoerd via leidingen en komt dus niet in aanraking met de grond. Enkel het grondwater zou mogelijk een impact kunnen ondervinden. Maar dat wordt duidelijk met het lopende onderzoek.

Meer info:
burgemeester@staden.be
johan.vanreybrouck@aquafin.be