Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 25.03.2015

Bijen vallen als vliegen

De afgelopen 10 jaar stierf gemiddeld 33,6% van de bijenpopulatie in de winter. Uit recente Limburgse cijfers blijkt dat in de afgelopen winter de wintersterfte van de bijenpopulatie dubbel zo groot was. Uit andere provincies zijn momenteel nog geen cijfers voor handen, maar het feit dat er sprake is van een wereldwijd probleem voorspelt niet veel goeds. Bijen zijn namelijk noodzakelijk voor de bestuiving van gewassen; bij een dermate zware inkrimping van de bijenpopulatie dreigen de landbouw en in het bijzonder de fruitteelt in de problemen te komen. In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement hadden we er deze namiddag een debat over.  

Tasten in het duister

Ondanks talloze maatregelen uit het verleden, zoals bijvriendelijke groenbedekkers, opleidingen voor imkers en de drachtplantengids, blijft de bijenpopulatie in de hoek waar de klappen vallen. Doordat bijen vlak voor het overlijden nog uitvliegen is het ook niet evident om na te gaan wat de oorzaak is van de massale bijensterfte. Volgens de minister zijn er momenteel drie factoren die een zeer negatieve impact hebben op de bijenpopulatie:

– parasieten (de varroamijt)
– bepaalde pesticiden
– het dalende aantal imkers

Op verschillende manieren wordt getracht hier het hoofd aan te bieden. Zo is er – specifiek voor de bijen – een onderzoeksplatform dat onderzoek doet naar hoe de varroamijt kan uitgeroeid worden. Wat de pesticiden betreft zijn er al enige tijd Europese maatregelen getroffen die de impact van pesticiden op de bijenpopulatie moet reduceren. Daarnaast wordt ook nog eens ingezet op sensibilisering van imkers (de bijenweek, website, opleidingen) en doen de meeste lokale besturen en provincies ook hun duit in het zakje om resultaten te boeken.

Minister belooft bijkomende maatregelen

Het is voor mij en mijn partij duidelijk dat er een nieuwe impuls gegeven moet worden aan het beschermen van de bijenpopulatie. Enkele aanvullingen aan het bestaande actieplan voor bijen zou een optie kunnen zijn. Daarbij zal specifiek ingezet moeten worden op gewassendiversificatie. Specifiek voor Limburg, waar de situatie wel erg acuut is, moet dringend werk gemaakt worden van een overlegmoment. De minister vermeldde dat ze daar werk van zou maken.

Tot slot gaf de minister ook mee dat ze in de begroting reeds €175 miljoen voorzien had voor agro-milieu maatregelen die ook de bijenpopulatie ten goede zullen komen en dat de 1e en 2e pijler van het nieuwe GLB ook opportuniteiten bieden voor de massale bijensterfte aan te pakken.

Hieronder kan u het debat van deze namiddag herbekijken (vanaf 1:32:20):