Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 22.06.2016

Betaalbare weersverzekering hoogdringend

Het begint een jaarlijkse traditie te worden, de onweersbuien, stormen en hagelbuien in de loop van de maanden mei en juni. Ook enkele weken geleden werden we niet bespaard van overvloedige regenval; een eerste voorzichtige raming van de schattingscommissie in de gemeente Staden heeft het over een schadebedrag van €1.000.000. Landbouwers in heel Vlaanderen houden de komende dagen hun hart vast want het heeft er veel van mee dat ook nu weer heel wat stormschade zal aangericht worden.

Dat landbouwers zich kunnen verzekeren tegen stormschade aan gewassen klopt, maar even correct is het feit dat die verzekeringspremies onbetaalbaar zijn voor de doorsnee land- en tuinbouwers. Nu blijkt dat Vlaanderen en Europa de verzekeringspremies aantrekkelijker willen maken met subsidies.

Overleg

Deze ochtend bevroeg ik de minister van landbouw naar de stand van zaken in de hervorming van het landbouwrampenfonds (voorzien voor 2017). De minister gaf in haar antwoord mee dat er recent nog gesprekken waren met de verzekeringssector en dat ook de landbouworganisaties daarbij aan tafel zaten. Meer details wou ze daar echter nog niet over vrijgeven, kwestie van het overleg alle kansen te bieden. Dat een betaalbare verzekering succesvol is, blijkt uit de hagelverzekering in de groente- en fruitsector: 90% van de producentenorganisaties heeft intussen een hagelverzekering in haar programma opgenomen. Dat valt te verklaren doordat de helft van de premie gesubsidieerd wordt.

Nood aan betaalbare weersverzekering

De minister stelt wel dat andere rampen zoals waterschade en extreme droogte anders aangepakt moeten worden, maar toch is het hoog tijd dat een betaalbare weersverzekering beschikbaar is voor landbouwers. Het lukte niet om het in de vorige legislatuur te realiseren, maar het moet volgens mij de ambitie zijn van deze regering om er nog voor eind 2017 toe te komen dat elke landbouwer zijn/haar inkomen kan beschermen tegen externe factoren.

Meer info over de Stadense schattingscommissie vind je via deze link:
http://www.francescovanderjeugd.be/eerste-raming-schattingscommissie-staden/