Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 25.04.2019

Belang van het kind steeds voorop

Afgelopen maandag communiceerde het gemeentebestuur en Staho vzw over de ontwikkeling van de site van het kind in de Bruggestraat. De herstructurering van het gemeentelijk onderwijs met een nakende sluiting van de afdeling Staden zorgde de voorbije dagen voor heel wat vragen bij de ouders.

Op maandag 22 en dinsdag 23 april 2019 werden met de verschillende betrokken actoren heel wat gesprekken gevoerd: het schoolbestuur, de ouder- en schoolraad, de verschillende onderwijsnetten, de scholengemeenschap De Achthoek en het lerarenkorps. De ouders werden de week voordien per brief uitgenodigd om dinsdag een algemeen informatiemoment bij te wonen. Aansluitend werden individuele gesprekken gevoerd.

Site van het kind
De gemeente liet afgelopen dagen de ouders en kinderen duidelijk te verstaan hen niet in de steek te laten. Vanaf volgend schooljaar is er de samenwerking met het vrije onderwijsnet Staho vzw die in de nabije toekomst overgaat tot een gloednieuw en duurzaam schoolgebouw. Meer nog dan een schoolgebouw willen we in samenwerking een volledige site van het kind ontwikkelen met ruimte voor opvang, ontspanning, academie,… Deze site komt er vanaf het schooljaar 2022.

“In het belang van het kind”
Naar aanleiding van de vele gesprekken organiseerden we met het gemeentebestuur een overleg. Alle elementen werden één voor één grondig doorgenomen. We beslisten daarbij om de gekozen beleidsbeslissing aan te houden, maar we bouwen een uitdoofscenario in. Een uitdoofscenario verspreid over drie schooljaren wordt nu uitgerold. Concreet houden we de beslissing tot herstructurering van de gemeenteschool OKIDO met sluiting van de afdeling Staden aan. Echter zullen we de deuren definitief sluiten op 30 juni 2022 en niet op 1 september 2019. Het geeft het lerarenkorps en de ouders de tijd om keuzes te maken en de overgang geleidelijk te laten verlopen. En dit allemaal in het belang van het kind. Tegelijkertijd worden de bouwwerken in de Bruggestraat aangevat zodat de ouders die dit wensen hun kind(eren) vanaf 1 september 2022 kunnen les laten volgen in de nieuwe gebouwen op de site van het kind.

Tegemoetkoming
Met deze oplossing komen we tegemoet aan wat we vaak hoorden in de gesprekken met ouders waarin ze begrip toonden voor de beslissing, maar om meer tijd vroegen om alles goed voor te bereiden en er zich op te organiseren.

Instroom beperken
Met uitzondering van het eerste leerjaar zullen alle leerlingen in de Ieperstraat op 1 september 2019 les kunnen volgen bij gemeenteschool OKIDO. Ouders met kinderen die op vandaag in het derde kleuter les volgen, dienen aan te sluiten op de vestiging in Westrozebeke of uit te wijken naar een andere school. We nemen hierin de verantwoordelijkheid om hen zo goed mogelijk te begeleiden in deze zoektocht.

Buitenschoolse kinderopvang
De buitenschoolse kinderopvang die momenteel door het gemeentebestuur naast de Stadense afdeling van OKIDO is gehuisvest, blijft tot sluiting in de Ieperstraat. Op termijn zal de kinderopvang verhuizen naar de site van het kind.