Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 18.01.2019

Bayer op bezoek bij commissie landbouw

Woensdag 16 januari ontving de commissie Landbouw twee vertegenwoordigers van Bayer. Het bedrijf had de commissie enkele maanden geleden uitgenodigd voor een bezoek ter plaatse maar omdat de commissieleden van meerderheid en oppositie verkozen dat het bedrijf zijn visie rond duurzaam en kwalitatief voedsel tijdens een openbare vergadering in het Vlaams Parlement kwamen toelichten, werd dus gekozen voor een vergadering met de mensen van Bayer.

Meteen vormde dit voer voor een politiek correct krantenartikel waarin onterecht aanstoot werd genomen aan het feit dat Bayer de enige met spreekrecht in de commissie was rond duurzaam voedsel. Het is het sprekend bewijs van de onnodige polarisatie rond het thema voedsel waardoor een open dialoog niet langer mogelijk wordt. Met dit soort vooroordelen lossen we de zoektocht naar passende oplossingen voor het versterken van onze gewassen tegen bijvoorbeeld droogte niet op. Daaraan wil ik me niet bezondigen! Ik hield er dan ook aan om me tijdens mijn tussenkomst in de commissie duidelijk af te zetten tegen intellectuele bekrompenheid en vooringenomenheid die onze voedselvoorziening op die manier onder druk kan zetten.

Natuurlijk weet ik dat nieuwe technologieën als genetisch wijzigen van organismen de nodige voorzichtigheid en kritische zin behoeven, maar ze verdienen tevens een gelijke, eerlijke kans. Streng maar rechtvaardig is een fundamenteel andere benadering dan ideologisch geïnspireerde vooroordelen. Ook het verkondigen van hele leugens en halve waarheden om een intentieproces te maken over multinationale bedrijven als Bayer die zich met de thematiek bezig houden, kan ik niet rijmen met de puur technische vraag in welke mate GGO’s, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoals neonicotinoïden of new breeding technologies bevorderlijk of schadelijk zijn voor onze voedselkwaliteit en -bevoorrading.

Ik heb het geapprecieerd dat de mensen van Bayer geen enkele kritische vraag uit de weg zijn gegaan. Het is ook met een kritische, maar constructieve ingesteldheid dat mijn collega-landbouwcommissaris Herman De Croo en ik zelf vragen hebben gesteld. Het viel me ook op dat Bayer nuchter genoeg was om toe te geven dat de aandeelhoudersgunstige financiële resultaten verwachten, maar er werd tevens benadrukt dat je zoiets alleen maar kan blijven verzekeren door op langere termijn te denken. Dan moet ook een bedrijf als Bayer maatschappelijke tendensen mee in rekening brengen.

In dat verband was het tevens interessant te mogen vaststellen dat Bayer ervoor opteert om het ganse proces te bekijken om zo te detecteren waar problemen precies ontstaan bij het telen van planten. Op die manier kan het wegvallen van een aantal gewasbeschermingsmiddele ondervangen worden. Het verbieden van sommige middelen kan immers tot gevolg hebben dat een aantal kleine teelten het moeilijk krijgen. Precies over dit soort problematieken wil Bayer in dialoog met de voedselketen treden. Dat lijkt mij alvast de juiste ingesteldheid! Ga in dialoog en laat de polarisatie voor wat ze is. Het zal trouwens geen toeval zijn dat uitgerekend gisteren in De Standaard een artikel verscheen met de veelzeggende titel ‘De grootste tegenstanders van ggo’s weten er het minste over’.

Het beeldverslag van mijn tussenkomst vind je hier:


Voor het volledige debat verwijzen we je graag naar de website van het Vlaams parlement:
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1294279#video
het debat start op 00:11:04