Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 07.03.2015

ABS op bezoek bij West-Vlaamse parlementairen thuis

Deze voormiddag ontving ik het bestuur van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) van Staden in mijn tuin. Over heel West-Vlaanderen is het ABS op pad om de Vlaamse parlementsleden wakker te schudden in het IHD-dossier. Onder het motto “Als je wil vergroenen, begin dan bij jezelf” plantten Chris Verhaeghe en collega’s een IHD-knotwilg in de tuin van alle Vlaamse parlementsleden. Op mijn begrip konden de getroffen landbouwers al rekenen, hopelijk zijn mijn collega’s even bereid om hun tuin open te stellen voor het ABS. 

Door de maatregelen die lidstaten moeten treffen om de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van de Europese gemeenschap te realiseren wordt een aantal Vlaamse, landbouwbedrijven bedreigd in hun voortbestaan op langere termijn. Vooral de rundveesector dreigt hierdoor getroffen te worden. Het zijn volgens mij nog altijd de land- en tuinbouwers de grootste natuurbehouders van Vlaanderen zijn. Zij leven in harmonie met de Vlaamse natuur en geven Vlaanderen een landelijk karakter.

13 oranje en rode landbouwbedrijven in Staden

Eind september, begin oktober ontvingen alle Vlaamse landbouwers op vraag van de landbouworganisaties een PAS-brief. Met die brieven wou de Vlaamse overheid een benaderend beeld geven van de eventuele impact van elke individuele exploitatie op vlak van stikstofneerslag op de instandhoudingsdoelstellingen of Europese natuurdoelen. Die brieven zorgen al meer dan een half jaar voor onrust bij de landbouwers die een ‘oranje brief’ (= nieuwe vergunning gekoppeld aan extra voorwaarden) of een ‘rode brief’ (=nieuwe vergunning absoluut uitgesloten) kregen. Volgens de meest recente cijfers kregen in Staden 12 bedrijven een code oranje en 1 landbouwbedrijf een code rood.

Landbouwer krijgt zwarte piet

Het ABS en de getroffen landbouwers klagen met hun actie aan dat deze rode en een aantal oranje landbouwbedrijven in hun voortbestaan bedreigd zijn. Ik kan begrip tonen voor deze onrust en de sensibiliserende acties van de landbouwers. Zij zijn namelijk maar één actor in het verhaal. 57% van de stikstofneerslag komt van buiten Vlaanderen en dan zijn er ook nog de industrie, mobiliteit en de huishoudens die ook hun steentje (moeten) bijdragen.

De Vlaamse Regering zoekt naar een verkleining van de zoekzones in de hoop het aantal rode bedrijven gevoelig te verminderen en heeft onlangs een nota goedgekeurd met een plan voor het flankerend beleid voor de rode bedrijven die helaas niet meer op een nieuwe vergunning kunnen rekenen. Ik hoop dat ook de oefening voor de oranje bedrijven vlot kan worden gemaakt, zodat de onzekerheid bij de landbouwers kan weggenomen worden. Vanuit Open Vld werken we binnen de Vlaamse Regering alvast heel constructief mee aan een oplossing.

IMG_5186 IMG_5189 IMG_5191 IMG_5184IMG_5192