Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 24.01.2017

ALDE-gedachtewisseling over Europese landbouw

Op uitnodiging van ALDE party, het netwerk van 60 Europese liberale partijen in de Europese Unie en nauw verbonden met de ALDE-fractie in het Europees Parlement, was ik gisterenmiddag te gast voor een gedachtewisseling over de toekomst van de Europese landbouw. Op de agenda stonden onder meer de GGO’s, innovatieve oplossingen om onze landbouw competitief te houden en de rol van wetenschap op de Europese besluitvorming inzake land- en tuinbouw.

Onder leiding van de vicepresident van de ALDE party en Zweeds Europarlementslid Fredrick Federley, gingen deze namiddag enkele Europese ALDE-parlementsleden, verschillende liberale parlementsleden uit verschillende lidstaten, de Finse minister van landbouw, een handvol landbouwexperten en vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouwsector met elkaar in gesprek. De studiedienst van ALDE (Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa) organiseerde dit eerste overleg om terug te koppelen naar andere niveaus, maar ook om ideeën uit te wisselen met elkaar.

Out of the box

Ik was bijzonder aangenaam verrast over hoe vlot er vergaderd werd en over ieders inbreng in het debat. Centraal stond dan wel de vraag: ‘Welke toekomst willen we voor de Europese landbouw en hoe zouden we dat kunnen realiseren?’, maar vooral het ‘out of the box’ denken, zonder taboes, was fantastisch en leidde tot mooie inzichten. Vooral de uitspraak van Jan Huitema, Nederlandse collega in het Europees Parlement en zelf landbouwer, gaf stof tot nadenken: “Agro-ecologie en agro-economie hoeven elkaars tegenpolen niet te zijn. Het is aan de sector en de politiek om die te verenigen,” aldus Huitema.

De studiedienst van de ALDE-fractie gaat de komende maanden verder aan de slag met alle verworven inzichten; een tweede gedachtewisseling is gepland voor later dit jaar.

IMG_1457