Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 09.01.2019

Aandringen voor private catastrofeverzekering

In Wuustwezel werd een rundveehouder zeer zwaar getroffen door het uitbreken van botulisme in zijn bedrijf. Hij verloor liefst 184 dieren. Dat is een regelrechte ramp, zowel voor de dieren als voor de bedrijfsleider en zijn familie.

Tot overmaat van ramp is er geen schadevergoeding voorzien voor dit soort calamiteiten. Ik ondervroeg minister Schauvliege naar de mogelijkheden om te voorzien in een compensatie voor de getroffen bedrijfsleider en maande haar aan hierover contact op te nemen met haar federale collega Ducarme, die bevoegd is voor het Voedselagentschap. Helaas blijkt er geen mogelijkheid tot schadevergoeding via het Sanitair Fonds van het FAVV mogelijk te zijn omdat Europa dit mogelijks zou beschouwen als onterechte staatssteun. Op Vlaams niveau kan de problematiek evenmin geïncorporeerd worden in de toekomstige brede weersverzekering. Het wordt dus zaak om vooral aan risicopreventie te kunnen doen. Hiervoor moet een vaccin tegen botulisme kunnen worden ingeënt, maar tot vandaag is dit niet beschikbaar op de Belgische markt omdat het eerst moet worden geautoriseerd door het geneesmiddelenagentschap FAGG. In Nederland bestaat bovendien een private catastrofeverzekering. Ik drong erop aan om dergelijk systeem ook in Vlaanderen operationeel te maken. De minister wees erop dat deze in de schoot van een producenten- of brancheorganisatie kan worden georganiseerd. Samen met mijn federale collega Frank Wilrycx, die het probleem aankaart bij minister Ducarme, blijf ik ijveren voor een oplossing zodat dergelijke drama’s in de toekomst kunnen worden vermeden. Het is zeer te betreuren dat er voor de getroffen veehouder in Wuustwezel momenteel nog geen pasklare oplossing voorhanden is.

De tussenkomst van Francesco kan je hier terugzien: