Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 24.04.2015

600 jongeren komen samen voor KRAS Jongerenparlement

Vandaag werden het Vlaams Parlement, de Kamer en het BELvue museum even gekaapt door de jongeren van KRAS. Een indrukwekkend aantal scholieren (circa 600) discussieerde en debatteerde over een aantal prangende vragen. Ze kregen daarbij de begeleiding van enkele experten (parlementsleden en middenveldorganisaties), die zich als klankbord konden mengen in het debat. Ook ik was van de partij en verkoos om deel uit te maken van de ‘Commissie Ecologie’.

De leiders van morgen

KRAS is een project van jeugddienst ‘Globelink’ waarbij jongeren zich een jaar lang gaan verdiepen in bepaalde thema’s. Vandaag vond de Overkoepelende Slotzitting plaats, de afsluiting van het jaar. Binnen de beleidsdomeinen ecologie, economie en sociale zaken werd gediscussieerd met als doel een aantal voorstellen te poneren. Die voorstellen werden dan finaal gestemd in de plenaire vergadering en worden eerstdaags voorgelegd aan de fracties van alle politieke partijen, alsook aan de respectievelijke kabinetten.

Concreet werden binnen de commissies economie, sociale zaken en ecologie telkens zes subcommissies opgericht. Een dergelijke subcommissie bestond uit 25 à 30 leerlingen van de derde graad middelbaar onderwijs. Elke subcommissie boog zich in de voormiddag over één concrete vraag.

Resolutie voedselverspilling

Ikzelf verkoos om te werken binnen de ‘Commissie Ecologie’, meer specifiek omtrent de onderzoeksvraag hoe de voedselverspilling door producenten teruggedrongen kan worden. Een belangrijk thema, waarover ik enkele maanden geleden nog een resolutie mee heb opgesteld.

Samen met enkele andere experts was ik gevraagd om als klankbord voor de ideeën van de jongeren te dienen en hen te sturen richting een resolutie. Tijdens de stemming van mijn subcommissie werd unaniem aangenomen dat dringend werk gemaakt moet worden van een integrering van “misvormde” groenten in de voedselketen.

Het is duidelijk: de jeugd weet van aanpakken en de toekomst is verzekerd!

   IMG_6570 IMG_0311 IMG_0309 image 2 IMG_6576 IMG_6574 IMG_6573  image