Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 06.02.2018

Semestriële terugkoppeling met Boerenbond

Deze middag had ik andermaal het genoegen om Sonja De Becker (voorzitter van de Boerenbond) en haar collega uit het hoofdbestuur, Georges Van Keerberghen (voorzitter Aveve), voor een overleg en gedachtewisseling te ontvangen in het Vlaams Parlement.

Reeds sinds mijn aanstelling als commissaris van landbouw, vindt er jaarlijks minstens twee maal overleg plaats tussen de top van de Boerenbond en mezelf. Beide vinden we het belangrijk om op regelmatige basis naar elkaar terug te koppelen over de uitdagingen van de land- en tuinbouwsector en over de pistes die kunnen bewandeld worden.

Tijdens het overleg van vandaag hadden we het onder meer over de rol het nieuwe GLB, de brede weersverzekering voor de land- en tuinbouwsector, het MAP 5, maar ook over de deadline voor het opgebruiken van voorraden zinkoxyde en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) waarin we beide voldoende ruimte voor landbouw willen in opgenomen zien. Wederom een constructief en zeer informatief gesprek!