Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 29.10.2014

315.000€ extra voor nieuwe afzetmarkten varkensvlees

(persbericht Open Vld)

Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd is verheugd dat het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) beslist heeft om volgend jaar 315.000 euro extra vrij te maken voor de promotie van het Vlaamse varkensvlees. Dat extra budget zal niet ingezet worden op de traditionele afzetmarkten, maar wel aangewend worden om nieuwe afzetmarkten zoals in Azië te zoeken.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Francesco Vanderjeugd, gericht aan de Vlaamse minister voor Landbouw, blijkt dat de VLAM extra middelen zal vrijmaken om in 2015 op zoek te gaan naar nieuwe afzetmarkten voor het Vlaamse varkensvlees. “De keuze om dat extra budget niet in te zetten op de traditionele afzetmarkten van ons varkensvlees, zoals Duitsland, is zeer logisch: ook die markten zitten met een overaanbod sinds de Russische boycot,” aldus Vanderjeugd.

Nieuwe afzetmarkten nodig door Russische boycot

De nieuwe afzetmarkten waar de VLAM op zal mikken liggen ver buiten Europa. Er wordt onder meer gedacht aan China, Japan, Korea, Vietnam en de Filipijnen. Volgens Vanderjeugd is het onzeker of en wanneer de Vlaamse varkensboeren terug zullen kunnen leveren aan Rusland. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de VLAM inzet op alternatieve markten. Vanderjeugd vult daar nog bij aan dat hij hoopt dat een cofinanciering vanuit Europa mogelijk is.

Tijdelijke slachtpremie ligt moeilijk voor Europese Commissie

Als kortetermijnmaatregel vraagt de Boerenbond dat Vlaamse varkensboeren een tijdelijke slachtpremie ontvangen voor speenvarkens. Het ABS vraagt dan weer om vleesvarkens lichter te mogen afleveren. Vanderjeugd: “Uit het rapport van de vorige Landbouwraad blijkt dat vooral de Europese Commissie het moeilijk heeft met die voorstellen.” Volgens Europa zijn de lagere prijzen van het varkensvlees het resultaat van een structureel overaanbod in de varkenssector en ligt de verantwoordelijkheid dus bij de sector zelf. Volgens Vanderjeugd heeft de varkensboer aan die opmerking geen boodschap wanneer er verlies gemaakt wordt. “Een Europees gecoördineerde aanpak is noodzakelijk. Daarom hoop ik dat ze de tijdelijke slachtpremie een eerlijke kans geven,” aldus Vanderjeugd.